User login

You are here

9/11/2018 Themacantus

Chers membres et sympathisants d'Óðinn
Chers amoureux des sports equestres

Parce que Waregem n'est pas à la porte et que chez Óðinn on est au moins aussi stylé, notre cantus en thème de cette année académique se déroule entièrement dans le thème des courses de chevaux, plus précisément le Course Wilrycque.

Pensez à des chapeaux criards (jugés par un jury d'experts), un peu trop français et bien sûr à la seule vraie course de chevaux à Wilrycque.

La soirée club commence à 19h30 et le Io vivat retentira à 20h30.

Si vous ne pouvez pas être présent à l'heure, veuillez respecter les horaires avant d'entrer. Ce sont 22h30, 00h00 et 01h30.

Bien entendu, le code vestimentaire de la chemise et du cardigan (et de la cravate du club en tant que propriétaire d'une copie) est respecté. Tout ce qui peut ajouter un supplément au thème est également autorisé, et certainement aussi un couvre-chef brillant si vous voulez gagner un beau prix.

Beste Óðinn leden en sympathisanten
Beste liefhebbers van de paardensport

Omdat Waregem niet meteen bij de deur ligt en we bij Óðinn minstens even stijlvol voor de dag kunnen komen, zal onze themacantus dit academiejaar geheel plaatsgrijpen in thema van het paardenrennen, meer bepaald Wilrijk Koerse.

Denk hierbij aan opzichtige hoeden (beoordeeld door een deskundige jury), iets te veel Frans en uiteraard de enige echte Wilrijkse paardenrace.

De clubavond vangt aan om 19u30 en het Io vivat zal weerklinken om 20u30.

Indien u niet op tijd aanwezig kan zijn, gelieve dan de tempustijden te respecteren vooraleer u binnenkomt. Deze zijn 22u30, 00u00 en 01u30.

Als vanzelfsprekend wordt de dresscode van hemd en vest (en clubdas indien eigenaar van een exemplaar) gerespecteerd. Alles wat extra kan bijdragen aan het thema is eveneens toegelaten, zeker ook een opzichtig hoofddeksel indien u kans wil maken op een mooie prijs.