User login

You are here

1/05/2015 Cultuuractiviteit Koning Van Katoren

Beste Óðinn-leden,

TL;DR: Dimi is een baas en reserveren voor het cultuurevent stelt u beter niet uit.

“De oude Magister Humanitas van het land Óðinnoren was overleden zonder een opvolger te hebben en daardoor greep Het Praesidium de macht over het land. Al 26 jaar beweerden ze dat ze een nieuwe Magister Humanitas zochten, maar in werkelijkheid gebeurde er niets. Dan kwam Dimi De Kaele, een knappe jonge kerel, geboren in de nacht dat de oude Magister Humanitas was gestorven, bij de Praesidiumleden met de vraag wat hij moest doen om Magister Humanitas te worden.
De Praesidiumleden besloten Dimi een onmogelijke opdracht te geven die hij moest uitvoeren; hij moest een Cultuuractiviteit organiseren in het tweede semester van het academiejaar. Aanvankelijk dacht Dimi dat hij dat klusje wel snel zou kunnen klaren – hij kende immers veel mensen, zowel in Óðinnoren als in het buurland, het Koninkrijk Der Alchemisten, en hij wist dat veel van zijn vrienden met veel plezier zouden deelnemen aan zo’n activiteit. En waarom ook niet? Alles was immers prima georganiseerd, deelnemen kostte hooguit een paar zilverlingen en het evenement zou plaatsvinden op een vrijdag, zodat ook de noeste werklieden hun vrienden zouden kunnen vervoegen. Het event, een theatervoorstelling, telde menig notabele onder de acteurs, niet in het minste de Magister Morum van Óðinnoren zelf, Malthasar Thoma. Ja, de sterren beloofden een fantastische avond. Het enige wat de bevolking moest doen, was een plaatsje boeken door wat goudstukken over te maken aan Zwart Hectors, de Penningmeester van Óðinnoren, en dan zouden ze gebeiteld zitten voor een avond vol kameraadschap en amusement.
Een drietal weken voor het grote Cultuurevent besloot Dimi, de eeuwige perfectionist en micromanager die hij was, de inschrijvingen al eens na te kijken. Hij verwachtte een lijst van wel duizend mensen lang, maar tot zijn grote verbazing had nog bijna niemand zich ingeschreven! Hij snapte er niets van… Al snel zonk de moed hem in zijn schoenen en rolden er traantjes over zijn de perfectie benaderend gezicht. Na een poosje stond hij op, een beetje onbeholpen - zijn lichaam was nog wat stijf van zijn nachtelijk bezoek aan de moeder van de Magister Morum een paar dagen eerder. Kwaad bedacht hij zich dat hij dit nooit had gewild. Tuurlijk, Magister Humanitas was een prachtige titel, met veel aanzien, om nog maar te zwijgen over alle deernen die zijn pad zouden kruisen in de hoop zijn gespierde lichaam te mogen betasten, en alle jongelingen die elkaar zouden vertrappelen om een handtekening te vragen terwijl hij hen in zijn groene koets door de straten van de hoofdstad voorbij sjeesde, maar toch, toch… Hij had dit nooit gewild. Veel liever wou hij zijn oude leventje van pintjes drinken in de Grote Stad en milfjes spotten in hun natuurlijke habitat in Knokke-Heist terug. Nu moest hij doorbijten, dacht hij. Hij veegde de tranen van zijn gezicht en besloot een lange, emotionele brief te schrijven aan de president van Óðinnoren.
De president, Leffke genaamd, was een oude man van wel 133 lentes, die zijn dagen vulde met zingen, drinken en jonge meisjes achterna zitten. Hij vroeg zijn onderdanen of er belangrijke correspondentie was die zijn onmiddellijke aandacht vereiste. Eén van zijn onderdanen, een blonde dwerg die naar de naam Ratthijs luisterde, gaf hem met enige moeite een met goud versierde brief. Aandachtig nam de president het document door. Na een diepe zucht liet hij zijn Eerste Minister, Gatthijs, tot bij hem komen. Hij gaf hem de opdracht het nieuws over het Cultuurevent te verspreiden onder de bevolking. Ook gaf hij aan één van zijn dapperste ridders, jonkheer Pimo, het bevel om naar het Koninkrijk Der Alchemisten te reizen en de koning, Christopher de Jongere, om hulp te vragen. Zo geschiedde het.
Dimi was al vroeg wakker. Zijn aanhoudende bezorgdheid had hem nu ook in zijn slaapvertrekken gevonden; zijn maag was verkrampt en zijn mond was kurkdroog. Hij werd opgeschrikt door gestommel in de gang. Plots stormden twee paleiswachten, Bartje De Bard en Bob Borstanker, zijn vertrekken binnen. Ze vertelden hem over de presidentiële hulp en vroegen hem of hij even kon nakijken of de informatie die zouden verspreiden, wel klopte. Dimi duwde twee van zijn concubines, een beeldschone Aziatische tweeling, van zich af, nam het briefje voorzichtig uit hun handen en las het aandachtig:

Wanneer: Vrijdag 1 mei om 20u00.
Waar: Lofttheater - Heistraat 390, 2610 Wilrijk.
Prijs: €8/€9 (Student/Niet-Student)
Aantal beschikbare plaatsen: 25.

Reserveren doet u door voor vrijdag 24 april het voor u correcte bedrag te storten op BE30 9531 2984 8411 met vermelding “Theater + Naam”.

Een sprankeltje hoop verlichtte zijn sombere gedachten. Misschien was het nog niet te laat…”

Bij deze nodigt Óðinn u vriendelijk uit om deel te nemen aan de Óðinn-K.D.A. Cultuuractiviteit, een theatervoorstelling van Koning van Katoren, met in de cast niemand minder dan onze eigen Mike Thijs!

Let wel: wij vragen u beleefd om zo snel mogelijk een ticket te reserveren, aangezien de deadline onherroepelijk vastligt op 24 april!

Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten!

Ut vivat, crescat et floreat Óðinn!

Dixit Jefke
Óðinn Praeses 2014-2015